01-hp

Gdy świat zmienia się w zawrotnym tempie, szkoła powinna zmieniać się wraz z nim. Taką szkołę, „szkołę przyszłości”, postanowiliśmy stworzyć. LAL ma uczyć i wychowywać. Pomóc wzrastać, rozwijać się, realizować akademickie oraz życiowe cele. Utrwalić nawyk ciekawości świata i radości z jego doświadczania i dochodzenia do prawdy.

Witamy w LAL!

hp2

Założenia wychowawcze i dydaktyczne

Liceum Artes Liberales jest szkołą, która przygotowuje swoje uczennice i uczniów do mądrego współtworzenia otaczającej nas, stale zmieniającej się rzeczywistości, poprzez budowanie w nich siły do rozwoju i umiejętności samodzielnej nauki. Wierzymy, że rozwój osobisty wspiera sukces akademicki, a zdrowe więzi społeczne i poczucie wspólnoty stanowią kluczowe elementy bezpiecznego wkraczania w dorosłość.

rekrutacja

Elementy ekosystemu szkolnego

Absolwent LAL posiada interdyscyplinarną wiedzę o świecie oraz umiejętności analityczne, interpersonalne i komunikacyjne. Swobodnie porusza się w wybranych przez siebie dziedzinach nauki, co umożliwia mu osiągnięcie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, studia na wybranym kierunku i pewność siebie przy wejściu w nowe środowisko naukowe. Autorski program i dopasowana do niego metodyka nauczania mają na celu umożliwienie osiągnięcia tego celu. Składają się na nie wyjątkowe elementy naszego ekosystemu szkolnego.