Projekty

W Liceum Artes Liberales ważne są umiejętności wdrażania w życie swoich pomysłów, realizowania ich od początku do końca, działania w realnym świecie, wpływania na rzeczywistość, brania odpowiedzialności za siebie i innych, za swoje otoczenie. Ważnym obszarem budowania sprawczości naszych uczniów są całoroczne projekty edukacyjne realizowane w grupach 3-5 osobowych, rozpoczynające się „pitchingiem” (krótką prezentacją pomysłu), a kończące się festiwalem projektów. Festiwal projektów odbywa się każdego roku w czerwcu. Profesjonalnie przygotowane przez grupy projektowe prezentacje połączone są z dyskusją i pytaniami od publiczności – nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów oraz zaproszonych gości spoza szkoły.

 

Przedmiot „zarządzanie projektem” realizowany w pierwszym roku przygotuje uczennice i uczniów do kolejnych etapów – od pomysłu i wyznaczenia celu, przez podział zadań, przygotowanie harmonogramu, realizację, prezentację i podsumowanie.

1 Społeczny

Projekt realizowany w realnym świecie, z i dla innych ludzi lub organizacji. W jego ramach będą mogły być realizowane wszystkie pomysły działań z obszaru życia społecznego, przynoszące rozwiązanie lub interwencję w zakresie realnie istniejącego problemu, zainicjowanie działań, zmianę postaw, autentyczną pomoc innym ludziom. Chcemy, aby doświadczenie realnego wpływu na otaczającą rzeczywistość, dotknięcie prawdziwych problemów i “życia”, przyczyniło się do większej wrażliwości naszych uczniów, a także zrozumienia złożoności i różnorodności otaczającego nas świata.

2 Naukowy

W drugim roku nauki zaprosimy nasze uczennice i uczniów do realizacji projektów badawczych i naukowych w wybranej przez nich samych dziedzinie. Ich realizacja będzie wymagała inteligencji, kreatywności i ogromnej wyobraźni. Wolność w doborze tematyki badań, dociekań, eksperymentów czy krytycznych analiz ograniczy jedynie konieczność posługiwania się metodą naukową (rozumianą jako sposób badawczego dotarcia i sformułowania prawdziwego opisu zjawiska), zasadami krytycznego myślenia i odpowiedniego doboru metod.

3 „Challenge”

Zależy nam, aby w LAL każdy nabywał w sposób naturalny poczucie własnej wartości, sprawczości i dzielność. Jesteśmy przekonani, że w ich kształtowaniu pomoże szkolne doświadczenie realizacji pomysłu (albo przynajmniej próby), który pozornie wydawał się… nie do zrealizowania. Projekt, którego elementem będzie zmierzenie się z „wyzwaniem” zwieńczy trzeci rok nauki. Tym razem „sky is the limit” – liczymy na niesamowite pomysły naszej już „dorosłej” młodzieży i fascynujące opowieści podczas Festiwalu Projektów – o świecie, przygodach, pokonywaniu trudności, poznawaniu nowych ludzi i wszystkich związanych z tym perypetiach.

4 „Moje studia”

Przegląd oferty uczelni polskich i zagranicznych, wsparcie w aplikacji oraz formowaniu rówieśniczych grup uczących się. Nawiązanie kontaktu i czerpanie z doświadczeń studentów i i studentek z uznanych i ciekawych uczelni w Europie i na świecie.