Zespół_tło_2

Tworząc szkołę spotkaliśmy mnóstwo ludzi, którzy podzielają nasze idee (uczniów, rodziców, psychologów, przedsiębiorców, dziennikarzy, pedagogów i wychowawców). Wspólnie budujemy LAL. Bo szkoła to przede wszystkim ludzie. Dlatego nasi nauczyciele to doświadczeni pedagodzy i wychowawcy wywodzący się z renomowanych szkół i uniwersytetów. Osoby z powołaniem i pasją.

Nasz zespół

Karolina Archacka
Biologia

Aleksander Bieliński
Zarządzanie projektem

Maryla Celej
Dyrektorka Sekretariatu

Lena Cegłowska
Język niemiecki

Monika Czyszek
Język polski, wychowawczyni

Marta Dżoga
Coach, narzędziownia

Mateusz Filipek
Fizyka, matematyka

Ilona Goszczyńska
Pedagog, wychowawczyni

Małgorzata Karwowska
Chemia

Anna Kalczyńska
Prowadząca „Temat: współczesność”

Michalina Kobosko
Koordynatorka Rekrutacji

Magdalena Kowalczyk
Język angielski, wychowawczyni

Agnieszka Kurowska
Sekretariat

Łukasz Kusiak
Wiedza o społeczeństwie

Michał Lis
Geografia

Dariusz Martynowicz
Język polski

Magdalena Niemczuk-Kobosko
Język angielski, wychowawczyni

Maja Olszewska
Dyrektorka ds. Oferty Edukacyjnej

Małgorzata Miklewicz
Wychowanie fizyczne, wychowawczyni

Małgorzata Czajkowska-Oszmaniec 
Dyrekcja, fizyka

Marta Ośko
Zdrowie

Magdalena Prus
Język francuski, język angielski

Paweł Pstrokoński
Biologia

Karolina Pyka
Język angielski, wychowawczyni

Sergiusz Sobczyk
Sport

Przemysław Stolarski
Learning Design

Marcin Szala
Dyrekcja

Krzysztof Sikora
Matematyka

Bożena Stanisławska
Matematyka

Joanna Szeluga
Psychologia

Jarek Szulski
Dyrekcja

Ryszard Trepczyński
Dyrekcja

Arkadiusz Walczak
Historia cywilizacji

Maciej Wardęga
LALware developer

Jadwiga Zdziarska
Pracownia Wypraw Edukacyjnych

Anna Maria Zgliczyńska
Język hiszpański