Liceum Artes Liberales jest odpowiedzią na fundamentalne zmiany zachodzące w świecie. Zapewnia nowocześnie zorganizowany, interdyscyplinarny proces nauczania wysokiej jakości, połączony z naciskiem na rozwój emocjonalny i społeczny uczniów i uczennic. Szkołę wyróżnia zarówno ogromna uwaga skierowana na wychowawstwo i tutoring edukacyjny, jak i wyjątkowy sposób organizacji nauki, uwzględniający autorskie przedmioty, projekty, wyjazdy, oraz częste wyjścia poza szkolne mury.

Bo szkoła jest wszędzie, a wszystko jest nauką.

szkola-w-pigulce-02

Szkoła w pigułce

Liceum Artes Liberales oferuje nowocześnie zorganizowany i wysokiej jakości proces nauczania, z naciskiem na rozwój emocjonalny i społeczny.

 

O Absolwencie myślimy jako o kimś, kto rozumie przeszłość, współczesność, siebie, jest intelektualnie wolny, potrafi odpowiedzialnie działać i żyć, budować zdrowe relacje i realizować postawione przez siebie cele. W oparciu o realizowane rozszerzenia jest merytorycznie przygotowany do kontynuowania edukacji na dowolnie wybranym kierunku studiów.

  • Siedziba: Warszawa – Ogrodowa 58, Warszawa
  • Profile: Indywidualne, rozszerzenia od 2 klasy
  • Wyjazdy: Rekomendowany udział w pięciu tygodniowych wyjazdach rocznie
  • Rekrutacja: Wyłącznie do klas pierwszych 4-letniego liceum ogólnokształcącego
  • Grupy: 15-18 osób w grupie wychowawczej
  • Języki: Angielski (obowiązkowy), francuski, niemiecki, hiszpański (do wyboru)
rekrutacja

Elementy
ekosystemu szkolnego

Absolwent LAL posiada interdyscyplinarną wiedzę o świecie oraz umiejętności analityczne, interpersonalne i komunikacyjne. Swobodnie porusza się w wybranych przez siebie dziedzinach nauki, co umożliwia mu osiągnięcie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, studia na wybranym kierunku i pewność siebie przy wejściu w nowe środowisko naukowe. Autorski program i dopasowana do niego metodyka nauczania mają na celu umożliwienie osiągnięcia tego celu. Składają się na nie wyjątkowe elementy naszego ekosystemu szkolnego.

hp2

Założenia wychowawcze i dydaktyczne

Liceum Artes Liberales jest szkołą, która przygotowuje swoje uczennice i uczniów do mądrego współtworzenia otaczającej nas, stale zmieniającej się rzeczywistości, poprzez budowanie w nich siły do rozwoju i umiejętności samodzielnej nauki. Wierzymy, że rozwój osobisty wspiera sukces akademicki, a zdrowe więzi społeczne i poczucie wspólnoty stanowią kluczowe elementy bezpiecznego wkraczania w dorosłość.