Harmonogram składania dokumentów dla nowych uczniów

Informacja dla przyjętych kandydatów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można złożyć w siedzibie szkoły w terminach:

27 czerwca 2023 r., godz. 10:00 – 14:00
28 czerwca 2023 r., godz. 10:00 – 14:00
4, 5, 6, 7 lipca 2023 r., godz. 10:00 – 14:00
10, 11, 12 lipca 2023 r., godz. 10:00 – 14:00
17, 18, 19 lipca 2023 r., godz. 10:00 – 14:00

W dniach 20 lipca–4 sierpnia sekretariat LAL będzie nieczynny (urlop).

Do 4 sierpnia prosimy również o przesłanie w formie elektronicznej (na adres: maryla.celej@lal.edu.pl) zdjęcia do legitymacji szkolnej. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie .jpg lub .pdf.