Proces rekrutacji.png_bez tła

Absolwent LAL posiada interdyscyplinarną wiedzę o świecie oraz umiejętności analityczne, interpersonalne i komunikacyjne. Swobodnie porusza się w wybranych przez siebie dziedzinach nauki, co umożliwia mu osiągnięcie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, studia na wybranym kierunku i pewność siebie przy wejściu w nowe środowisko naukowe. Autorski program i dopasowana do niego metodyka nauczania mają na celu umożliwienie osiągnięcia tego celu. Składają się na nie wyjątkowe elementy naszego ekosystemu szkolnego.

Kampus

Przestrzeń, w której się uczymy ma znaczenie. Kampus to miejsce lekcji, ale także spotkań, pracy grupowej i własnej. Dzielimy przestrzeń funkcjonalnie: pokoje projektowe, cichej pracy, przestrzeń relaksu i spotkań. W szkole nie ma pokoju nauczycielskiego. Obecnie kampus mieści się przy ul. Ogrodowej 58.

Grupy wychowawcze

16-18 osobowe grupy tutorskie

Wyprawy edukacyjne

W LAL odbywamy 20 tygodniowych wyjazdów w ciągu 4 lat. Pracownia Wypraw Edukacyjnych realizuje programy rozwojowe i naukowe oraz wspiera uczennice i uczniów we własnych projektach wyjazdowych. W sumie jest to 5 wypraw rocznie!

Przedmioty autorskie LAL

  • Współczesność – autorski przedmiot dostępny dla naszych uczennic i uczniów, ale też dla wszystkich zainteresowanych z innych szkół i środowisk. Dostępny na kanale Youtube i platformach podcastingowych, z perspektywą transmisji online niebawem. Współczesność jest przedmiotem reaktywnym, buduje wiedzę w odniesieniu do tego, co dzieje się tu i teraz.
  • Narzędziownia – wszystko o tym jak się efektywnie uczyć, planować czas, zadania, myśleć krytycznie, korzystać ze źródeł. Umiejętności ciągłego uczenia się, oduczania, uczenia się na nowo, to dziś nie tyle potrzebne kompetencje, co konieczność.
  • Inne autorskie przedmioty: historia cywilizacji (nauczanie “dużymi tematami” oraz projektowanie przyszłości), psychologia i zdrowie, zarządzanie projektem, fakultety (krótkie formy kształcenia), inspiracje (jako wsparcie w wyborze rozszerzeń), laboratoria nauk przyrodniczych (połączenie fizyki, informatyki, robotyki)

Dzień „Nauka jest wszędzie”

Dzień, podczas którego uczniowie ze swoimi tutorami i nauczycielami poznają świat i uczą się poza szkołą, korzystając z otoczenia (lasu, muzeum, laboratorium, pracowni, fabryki, hackerspace, teatru)

Całoroczne projekty edukacyjne

Każdego roku uczniowie tworzą i realizują w grupach projekty roczne. W pierwszej klasie towarzyszy im przedmiot zarządzanie projektem, wprowadzający w świat pracy projektowej i oferujący narzędzia do zarządzania. Zaczynając od pierwszej klasy, przechodząc przez kolejne, są to projekt społeczny, naukowy, „challenge” i „moje studia”.

Platforma edukacyjna

Uczniowie mają do dyspozycji platformę z zasobami naukowymi i osobistym planerem („wiem, co zrobiłem i co mam do zrobienia, mam z czego się uczyć, mam poświadczenie, że coś umiem”).

Odwrócona klasa:

Nasze nauczycielki i nauczyciele to osoby z dużym doświadczeniem i pasją. To ludzie ciekawi świata i swoich uczniów, gotowi pełnić rolę przewodników, towarzyszy w odkrywaniu nauki, praw rządzących światem. Dlatego w miarę możliwości wykorzystujemy model odwróconej klasy tak, aby czas spędzony z naszymi nauczycielkami, nauczycielami był jak najlepiej wykorzystany i stanowił realną wartość dodaną.