hp2

Liceum Artes Liberales jest szkołą, która przygotowuje swoje uczennice i uczniów do mądrego współtworzenia otaczającej nas, stale zmieniającej się rzeczywistości, poprzez budowanie w nich siły do rozwoju i umiejętności samodzielnej nauki. Wierzymy, że rozwój osobisty wspiera sukces akademicki, a zdrowe więzi społeczne i poczucie wspólnoty stanowią kluczowe elementy bezpiecznego wkraczania w dorosłość.

Białko i Krzem

Naszą filozofię działania opieramy na „Białku i Krzemie” – połączeniu świadomego budowania relacji społecznych z jednoczesnym wykorzystaniem nowych technologii w celach edukacyjnych. Innymi słowy, technologia pomaga nam uwolnić przestrzeń do realizacji innych zadań, łącznie z budowaniem rówieśniczych więzi.

Sukces akademicki jako pochodna rozwoju osobistego

Uznajemy, że sukces akademicki jest pochodną rozwoju osobistego. W szkole chcemy pomóc uczniom odpowiedzieć na pytania: czy wiesz, czego chcesz? Czy jesteś zmotywowany? Czy masz odpowiednie narzędzia i czy potrafisz je wykorzystywać? Czy zbudowałeś relacje i potrafisz czerpać z nich wsparcie?

Wyeksponowana rola wychowawcy-tutora

W klasycznej edukacji przewidziana jest jedna godzina wychowawcza tygodniowo. W LAL wychowawca ma ich do dyspozycji 20 (czyli w wymiarze ½ etatu!), co umożliwia skuteczne towarzyszenie i monitorowanie procesu rozwoju uczniów. To rewolucyjna zmiana!

80% wysiłku skierowane na rozszerzenia

80% wysiłku (i silny nacisk na jakość) skierowane jest na licealne rozszerzenia. W szkole umowa jest taka: Twoja wolność polega na tym, że wybierasz czego tak naprawdę chcesz się uczyć, ale jeśli wybrałeś – to robisz to porządnie To kolejna fundamentalna zmiana – nie tracimy czasu na to, co nieistotne. Energię koncentrujemy na tym, co nas najbardziej interesuje i co będzie faktycznie potrzebne w toku dalszej edukacji na dowolnie wybranym kierunku studiów.

Formy nauki nawiązujące do współczesnych form pracy zawodowej

To, gdzie się uczymy powinno odzwierciedlać rzeczywistość zmieniających się miejsc pracy. W LAL troszczymy się o przestrzeń do pracy własnej (co-learning space), salę do pracy projektowej i seminaryjnej oraz możliwość korzystania z edukacji zdalnej, kiedy jest ona potrzebna lub bardziej efektywna. Nasza Szkoła docelowo będzie działała hybrydowo. Nauczanie zdalne nie będzie tu koniecznością, ale wyborem i możliwością. W zajęciach można będzie uczestniczyć z domu, z kampusu, z wakacji.

Artes Liberales

Łączymy nauki ścisłe, humanistyczne i sztukę. W szkole nie ma profili, każdy tworzy indywidualną ścieżkę rozwoju. Pierwszy rok to przygotowanie do świadomych wyborów i do korzystania ze szkoły (w tym umiejętności samego uczenia się) i jej docelowej, hybrydowej formuły. Od drugiego roku realizujemy licealne rozszerzenia oraz resztę podstawy programowej liceum.

Wszyscy uczymy się od siebie nawzajem

Cała szkoła ma być „organizmem uczącym się”. Z równym entuzjazmem opowiemy o tym, jak pracujemy z młodzieżą jak i o tym, jak rozwijamy się i przekraczamy własne ograniczenia my – nauczyciele, nauczycielki, administracja i dyrekcja szkoły. Dbałość o rozwój i dobrostan kadry jest jednym z filarów szkoły.