Przedmioty
autorskie

W Liceum Artes Liberales ważne będą umiejętności wdrażania w życie swoich pomysłów, realizowania ich od początku do końca, działania w realnym świecie, wpływania na rzeczywistość, brania odpowiedzialności za siebie, innych, za swoje otoczenie. Ważnym obszarem budowania sprawczości naszych uczniów będą całoroczne projekty edukacyjne realizowane w grupach 3-5 osobowych, rozpoczynające się “pitchingiem” (krótką prezentacją pomysłu), a kończące się festiwalem projektów, podczas którego młodzież zaprezentuje swoje dokonania oraz odpowie na pytania publiczności. Przedmiot “zarządzanie projektem” realizowany w pierwszym roku, przygotuje uczennice i uczniów do kolejnych etapów – od pomysłu, przez podział zadań, kalendarz działań, realizację, prezentację i podsumowanie.

Współczesność
(4 lata)

45 min + 45 min seminarium dla uczniów LAL / tydzień

Punktem wyjścia do konstruowania wiedzy wynoszonej z zajęć są aktualne wydarzenia z Polski i świata. Reaktywność przedmiotu, zapraszani goście, ekspercki komentarz do rzeczywistości, przestrzeń do dyskusji – wszystko to pozwala młodym ludziom lepiej zrozumieć otaczający świat i jego zróżnicowanie, a także uczy kultury debatowania. „Współczesność” będzie nieawemdostępna (bez części seminaryjnej) on-line dla wszystkich zainteresowanych lepszym zrozumieniem aktualnych wydarzeń.

Historia cywilizacji
(4 lata)

1,5h / tydzień

Najważniejsze wydarzenia, zjawiska z historii świata, przedstawione w historycznym, kulturowym i społecznym kontekście. Wybór tematów (od 10 rocznie) pozwala uczennicom i uczniom lepiej zrozumieć procesy zachodzące we współczesnym świecie oraz ich historyczne uwarunkowania.

Narzędziownia
(1 rok)

1,5h / tydzień

Od krytycznego myślenia poprzez organizację pracy, techniki uczenia się, zapamiętywania, robienia notatek i planowania. Wszystko po to, aby bazując na najnowszej wiedzy, wyposażyć młodych ludzi w narzędzia do samodzielnego uczenia się i organizowania procesu nauki.

Inspiracje
(1 rok)

1,5h / tydzień

Cotygodniowe inspirujące wykłady z różnych dziedzin nauki mają za zadanie, poza aspektem poznawczym, zainteresować uczennice i uczniów poszczególnymi obszarami wiedzy, a także pomóc w dokonaniu wyboru przedmiotów realizowanych od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym.

Laboratorium nauk przyrodniczych
(1 rok)

2h / tydzień
Połączenie fizyki, chemii, biologii i geografii – u nas w pracowniach i poza murami kampusu.

Nasz naukowy warsztat.

Zarządzanie projektem
(1 rok)

45 min co 2 tygodnie

Aby nauczyć robić coś od początku do końca. Od pomysłu, poprzez planowanie, zebranie materiałów i pracę z zespołem, wdrażanie, po ewaluację i wnioski. Zajęcia mają na celu wesprzeć młodzież w realizacji własnych, grupowych i indywidualnych projektów (w tym całorocznych projektów szkolnych).

Psychologia i zdrowie
(4 lata)

45 min co 2 tygodnie

Niezbędna wiedza o tym jak dbać o siebie, o głowę i ciało, jak zauważać i prawidłowo interpretować sygnały płynące z naszego organizmu. Do tego psychologia człowieka, relacji z drugim człowiekiem i w grupie. Przygotowanie teoretyczne do treningów realizowanych podczas wyjazdów.

Sport
(4 lata)

Ok 2 godzin + aktywności podczas dnia „Nauka jest wszędzie” oraz wyjazdów.

Okresowo zmieniana, wiodąca dyscyplina, której próbuje cała zainteresowana społeczność szkoły.